Anja Machielse is bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek.

Anja Machielse studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen.
In haar werk staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal.
Z
ij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen. Belangrijke thema's zijn eenzaamheid en sociaal isolement, zelfredzaamheid, existentiĆ«le problemen en zingevingsvragen. De nadruk ligt daarbij op 'empowerment': wat hebben mensen nodig om 'goed' ouder te worden en hoe kan sociale insluiting van kwetsbare ouderen in de samenleving worden vergroot?
Daarnaast verricht Anja Machielse onderzoek naar de werkzaamheid van sociale interventies voor kwetsbare ouderen, en naar de mogelijkheden en grenzen van vrijwillige inzet. 

 
Anja Machielse is wetenschappelijk adviseur van de landelijke Coalitie Erbij en van de gemeente Rotterdam in het kader van de eenzaamheidsbestrijding. Zij is lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van Movisie en van de Programmaraad van het kenniscentrum Utrecht Sociaal (kUS). Samen met Anne Goossensen coƶrdineert zij het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de Universiteit voor Humanistiek. Verder is zij lid van de redactie van Journal of Social Intervention:Theory and Practice en van de redactieraad van Hollosbulletin. Ook is zij lid van diverse advies- en stuurgroepen. 

Anja Machielse geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek. Zij verzorgt ook gastcolleges op andere universiteiten, onder meer in de Kaderopleiding Ouderengeneeskunde voor huisartsen (Universiteit Leiden/LUMC).

Luister of download hier de oratie van Anja Machielse van 24 oktober 2016.